تکنولوژی چیست ؟ + انواع، مثال ها ، روش های استفاده ، معایب و مزایا🚨