هک واتساپ با شماره و بدون کد از راه دور بدون داشتن نرم افزار امکان پذیر نیست.