هکرهای معروف خارجی و ایرانی را بشناسید + معرفی پروژه های آنها