نرم افزار هک اندروید از راه دور همراه با آموزش نحوه نصب و استفاده از آن