سرعت گوشی را چگونه با راهکارهای مختلف افزایش دهیم در اندروید و آیفون ؟