شنود صدا از راه دور بدون نیاز به نرم افزار و سخت افزار و با استفاده از تلفن همراه