سیگنال چیست؟ چه ویژگی هایی دارد ؟ + آموزش نصب در 5 مرحله