روت گوشی موبایل چه فواید و چه مضراتی دارد ؟ چرا باید این کار را انجام بدهیم ؟