ردیابی اندروید بدون اجازه کاربر توسط اپلیکیشن ها انجام می شود و این ضعف اندروید است
error: Content is protected !!